• Tarih Boyunca Ruh Sağlığı
  ve Bozuklukları Nasıl Değerlendirildi?

 • Ruhsal Hastalıklara
  Nasıl Tanı Konuldu?

 • Ne Tür Tedaviler
  Uygulandı?

 • Şizofreni Adı İlk
  Ne Zaman Verildi?

 • Ve Daha Onlarca Sorunun Yanıtı
  Görmezden Gelmeyelim’de!

Sergi Kurulu

Doç. Dr. Haldun Soygür

haldunsoygur
Doç. Dr. Haldun Soygür

Tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Psikiyatri doçenti ve farmakoloji bilim doktoru. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Klinik Şefliği görevini üstlendi. Halen Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Özellikle şizofreni ve konsültasyon liyezon psikiyatrisi alanlarında çalışan Dr. Soygür, asistanlığından itibaren çeşitli bilimsel örgütlerin kuruluşlarında görev aldı. 2005-2009 arasında Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi Koordinatörlüğü yaptı. Halen TPD Onur Kurulu üyesi ve Psikiyatri ve Damgalama Çalışma Birimi koordinatörüdür. 2007’de Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar; 2010’da Şizofreni Tedavi Kılavuzu kitaplarının editörlüğünü arkadaşları ile birlikte üstlendi. 2011’de yayımlanan Temel Psikofarmakoloji kitabında editör yardımcılığı yaptı.

Aynı yıl Uykusuz Çocuklar: Şizofreni Yazıları kitabı yayımlandı. Kış Bakışı adlı bir şiir kitabı var. Ülkemizde şizofreni hastaları, aileleri ve yakınları ile birlikte örgütlenme çalışmalarının içinde başından itibaren yer aldı.

Kurucularından olduğu Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Şizofreni hastalarının çalıştığı Mavi At Kafe’nin kurulmasını sağladı. Toplumda şizofreninin doğru tanınması, damgalama ve ayrımcılığa karşı mücadele ve şizofreni hastalarına mümkün olan en iyi tedavi ve rehabilitasyon olanaklarının sunulabilmesi çaba sarfediyor.

Kuruculuğunu üstlendiği ve on yıl çalıştığı Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ndeki şeflik görevi sırasında, psiko-onkoloji disiplininin yerleşmesi ve onkoloji çalışanları için ruh sağlığı hizmeti sunulmasına öncülük etti. Sağlık Bakanlığı Kanser Danışma Kurulu Psikososyal Destek Birimi’nin başkanlığını yaptı.

Uzm. Dr. Şahap Erkoç

Uzm. Dr. Şahap Erkoç
Uzm. Dr. Şahap Erkoç

1955 Gölköy/Ordu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Gölköy’de, lise eğitimini Ordu’da yaptı.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1981-1982 yılları arasında Gölköy Sağlık Merkezi’nde pratisyen olarak çalıştı. 1982 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri asistanı olarak görev yapmaya başladı.

1985’te psikiyatri uzmanı oldu. 1985-1990 yılları arasında aynı hastanede başasistan olarak çalıştı. 1990 yılında eğitim sorumlusu olan Şahap Erkoç halen bu görevini sürdürmektedir.

Küratör Çağlar Gözüaçık

Çağlar Gözüaçık
Çağlar Gözüaçık

İletişim Sanatları üzerine lisans, Reklamcılık üzerine yüksek lisans yaptı. IAA, Uluslararası Reklamcılık Diploması aldı. BBDO, Ogilvy, Mc Cann gibi networklerde Reklam Yaratıcısı ve Grup Kreatif Direktör olarak yüzden fazla ulusal ve uluslararası markaya hizmet verdi.

Yerli ve yabancı yarışmalarda pek çok ödül aldı. Çeşitli sertifika programlarında ve üniversitelerde Yaratım Süreci, Sanat ve Reklam İlişkisi, Yaratıcı Mecra Kullanımı üzerine eğitimler verdi. Çeşitli dergilere makaleler yazdı, köşe yazarlığı yaptı, kısa film, fotoğraf ve reklamcılık yarışmalarında jüri olarak yer aldı. Reklam Yaratıcıları Derneği, IAB Türkiye ve SİAP üyesi olan Çağlar Gözüaçık, halen kurucusu olduğu Tazefikir ve Teknofikir’in Kreatif Ajans Başkanlığı görevini yürütmektedir.